ДАРЕНИЕ НА КНИГИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БНУ „РОДНА РЕЧ“ ОТ ПАРТИЯ ВМРО И НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „КУЗМАН ШАПКАРЕВ – 2009“

Тази седмица учениците и учителите от БНУ “Родна реч“, гр. Осло посрещнаха с огромна радост изпратените книги, учебни материали и помагала от България.

Изказваме дълбоката си признателност и благодарност на партия ВМРО и Народно читалище „Кузман Шапкарев – 2009“ за предоставеното дарение, което ще заеме своето важно място в училищната ни библиотека.

Много сме щастливи, че в България все още има хора, които вярват в мисията на българските училища в чужбина и подкрепят техните усилия за съхраняване на българския език, култура и традиции.