Дистанционно обучение – информация

Модерно образование с помощта на съвременните информационни и комуникационни технологии

Уважаеми родители,

Българско неделно училище „Родна реч’’, гр. Осло, Кралство Норвегия, предлага от учебна 2020/2021 година и дистанционна форма на обучение за деца от цяла Норвегия, Скандинавия и цял свят, за всички класове от начален, среден и горен курс по български език и литература, история и цивилизация, география и икономика на България.

Дистанционното обучение се провежда спрямо правилата зададени от МОН. То може да бъде:

  • Електронно обучение с частично присъствени часове в следните случаи:

1. налице е временна невъзможност на деца/ученици за обучение в присъствена форма в българско неделно училище в чужбина за не повече от шест месеца;

2. при заявено желание от родителите на деца/ученици със специални образователни потребности;

3. при заявено желание от лица, които желаят да завършат обучението по български език и литература, история и цивилизации, география и икономика за два класа в рамките на една учебна година.

(Удостоверенията, издавани от училището, са легитимни пред МОН и освобождават учениците от приравнителни изпити по изучаваните предмети (български език, литература, история и цивилизация, география и икономика на България) за съответния клас)

  • Електронно обучение без присъствени часове в следните случаи:

1. налице е обективна, трайна невъзможност на деца/ученици за обучение в присъствена форма в най-близкото българско неделно училище в чужбина, включително за учениците със специални образователни потребности;

2. при несъответствие на възрастта на лицето, което желае да се обучава, с изискванията в учебната програма за придобити компетентности по български език и литература, история и цивилизации и география и икономика за съответния клас.

Дистанционното обучение е отворено за ученици, които поради отдалеченост не могат да следват присъствената форма на обучение. В нея ученикът не посещава учебни занятия в училищна сграда, а се среща с учител направо от своя дом в определен ден и час във виртуална класна стая. Единственото техническо условие за провеждане на такова обучение е ученикът да има компютър, слушалки и добра интернет връзка.

Ученето дистанционно не е самостоятелно т.е. ученикът не учи сам в дома си, а се среща и общува с учител в реално време чрез интернет от своя дом, посредством специална интерактивна платформа наречена u4ili6teto.bg. Учителят качва в системата необходимите за обучението материали за учениците – аудио-видео файлове и/или връзки към полезни сайтове и др. Ученикът може да задава въпроси, ако нещо не е разбрал на момента, в който се преподава нов урок, а учителят да провери стари знания. Учениците качват в системата и своите домашни. Работата им по текстовете и задачите се проследява от преподавателя. Има възможност за дискусии във форум.

Часовете се водят от специално обучени преподаватели от училището за дистанционно преподаване по български език и литература, история и цивилизация и география и икономика на България.

Годишната такса (в група) при дистанционно обучение за учебната година 20/21 е 3500 норвежки крони за първо дете и 2500 норвежки крони за второ дете

Месечната такса при индивидуално дистанционно обучение учебната година 2020/2021 е 2 640 норвежки крони за първо дете и 2 000 норвежки крони за второ дете. Годишна такса – 26 400 норвежки крони за първо дете и 20 000 норвежки крони за второ дете.

Училището е лицензирано (под № 156 в Списък на лицензираните училища в чужбина) от МОН, Република България.

За повече информация и записване, моля свържете се с нас на имейл адрес: info@bgschool.no

Очакваме Ви.