Ориентация за избор на училище

Безплатна ориентация относно избор на училище, университет или професия за младежи и деца до 19 години (по телефона или Скайп).

Николай Геров е специалист по ориентация при избор на училище, университет или професия, съветник, учител и преводач. Основната цел на ориентацията е предоставяне на информация на младите хора за техните възможности и права.

В какво се състои предлаганата от Николай Геров безплатна ориентация относно избор на училище, университет или професия?

При разговора ще имате възможност да разкажете за ситуацията си на Николай Геров. Той ще Ви предложи възможни решения и ще Ви информира за правата Ви. Имайте пред вид, че Вие сами решавате какви действия да предприемете. Николай Геров не носи отговорност за Вашите окончателни решения.

За кого е предназначена безплатната ориентация?

Безплатната помощ е за всички младежи и деца до 19 години (и техните родители) в Норвегия или извън Норвегия без значение на националност, материално положение, образование, професия и здравословно състояние.

Важно:

Николай Геров съблюдава пълна професионална тайна и не разгласява информацията, която научава.

За контакт:

  • Телефон, ако се намирате в Норвегия: 91352578
  • Телефон, ако се намирате извън Норвегия: 0047 91352578
  • И-мейл: ngerov@yahoo.com
  • Скайп: nikolay.gerov1

Кратка информация за Николай Геров:

Николай Геров е на 39 години и живее в Норвегия от 15 години. Владее свободно норвежки, български, английски немски, датски, шведски и руски. Има висше образование по международни отношения, както и педагогическо и преводаческо образование от Норвегия и България. Работи като съветник в норвежките миграционни служби и като учител. Работи също и като преводач. Занимавал се е с разглеждане на молби за признаване на образование в Националния орган за качество в образованието на Норвегия (NOKUT).