Попълване на данъчни декларации

Всяко семейство има право да намали данъчната си основа (това е сумата, върху която се начислява данъкът общ доход) с 25 000 крони за всяко дете под 18 години.

За тази цел трябва да промените данъчната декларация, която властите попълват вместо вас предварително. Тази предварително попълнена декларация се намира в сайта altinn.no. Влезте в сайта както влизате в банката си и наберете думата skattemelding в полето на търсачката.

фиг. 1

Отдолу ще се появи сиво поле както на фигура 1. Кликнете на моливчето и ще се появи следващият екран, фиг 2.

фиг. 2

След това кликнете на синьото копче Start tjeneste, което ще ви прехвърли към вашата предварително попълнена декларация, фиг. 3

фиг. 3

Натиснете копчето с двете големи стрелки надясно (Gjøre endringer ….)

Така ще отворите формуляра с декларацията. Полетата за промяна са в точка 3.2 (Fradrag i tiknytning til arbeidinntekt mv), фиг. 4

фиг. 4

Кликнете на Endre на реда 3.2.

фиг. 5

Кликнете на Endre и добавете в полетата на т. 3.2.10 за училище, детска градина и всички останали курсове (спорт, изкуство, българско училище и т.н.) сумите, които сте платили. На всеки ред се пише всеки отделен курс. Не е необходимо на този етап да имате фактури, но трябва да сте готови да ги представите при поискване. Максимално допустимата сума, която можете да въведете, е 25 000 на дете за всички курсове заедно.

Накрая запазете и изпратете поправената декларация като кликнете на Kontroller skjema и после на Start innsending:

фиг. 6