Платформа за дистанционното обучение – упътване

Упътването за дистанционното обучение се намира тук. Благодарности на Ния Кашчиева за документа.

стр. 1