Такси за дистанционно обучение

 

Таксата за дистанционното обучение, гласувана от Общото събрание, е както следва:

  • за първо дете – 3500 крони на година
  • за второ дете – 3000 крони на година
  • за трето и всяко следващо дете – безплатно
  • индивидуално обучение – 1800 крони на месец

Първоначалната такса от 500 крони, която трябва да се плати до 25 май, се приспада към горната сума. Записалите се, но неплатили първоначалната такса от 500 крони, ще трябва да платят такса с 30% по-висока от посочената тук.

Сроковете за плащане ще бъдат съобщени в началото на учебната година.

Плащането се извършва по банков път. Номерът на сметката в DNB е 1503.95.80737. Моля, пишете в полето със свободен текст на банковия формуляр трите имена на детето и текста „distancionno taksa za obuchenie“. Например,

Ivanka Ivanova Petrova – distancionno taksa za obuchenie