Такси за дистанционно обучение

 

Таксата за дистанционното обучение, чието повишение с 1500 крони на година беше гласувано от Общото събрание,  е както следва:

При ранно записване (до 25 май включително)

  • за първо дете – 5000 крони на година
  • за второ дете – 4500 крони на година
  • за трето и всяко следващо дете – безплатно
  • индивидуално обучение – 1800 крони на месец

При късно записване (от 26 май до 31 юли) – с 30 % по-висока

  • за първо дете – 6500 крони на година
  • за второ дете – 4550 крони на година
  • за трето и всяко следващо дете – безплатно

Първоначалната такса от 500 крони, която трябва да се плати за ранното записване до 25 май, се приспада към таксата за ранното записване. Записалите се, но неплатили първоначалната такса от 500 крони, ще трябва да платят такса с 30% по-висока от посочената тук.

Сроковете за плащане ще бъдат съобщени в началото на учебната година.

Плащането се извършва по банков път. Номерът на сметката в DNB е 1503.95.80737. Моля, пишете в полето със свободен текст на банковия формуляр трите имена на детето и текста „distancionno taksa za obuchenie“. Например,

Ivanka Ivanova Petrova – distancionno taksa za obuchenie