Такси за обучение в училището

Таксата за обучение, гласувана от Общото събрание, е както следва:

При ранно записване (до 25 май):

  • за първо дете – 3000 крони на година
  • за второ дете – 2500 крони на година
  • за трето и всяко следващо дете – безплатно

При късно записване (между 25 май и 31 юли) с 30% по-висока

  • за първо дете – 3900 крони на година
  • за второ дете – 3250 крони на година
  • за трето и всяко следващо дете – безплатно

Таксите тази година включват както обучението по български език, така и часовете по Околен свят, Човек и общество, и т.н. за децата от 1 до 4 клас.

Първоначалната такса от 500 крони за ранното записване, която трябва да се плати до 25 май, се приспада към горната сума. Записалите се, но неплатили първоначалната такса от 500 крони, ще трябва да платят такса с 30% по-висока от посочената тук.

Сроковете за плащане ще бъдат съобщени в началото на учебната година.

Плащането се извършва по банков път. Номерът на сметката в DNB е 1503.95.80737. Моля, пишете в полето със свободен текст на банковия формуляр трите имена на детето и текста „taksa za obuchenie“. Например,

Ivanka Ivanova Petrova – taksa za obuchenie