Uncategorized

Нашето училище – вече в списъка на Министерството на образованиетo

 

Здравейте,
Радвам се да Ви уведомя, че предложението Ви за вписване на Българско неделно училище „Родна реч“, Осло в Списъка на българските неделни училища в чужбина е прието без възражения от междуведомствената комисия и е утвърдено със Заповед на министъра на образованието и науката. Предстои публикуване на сайта на МОН.
С надежда за ползотворна съвместна работа, оставам
С уважение,
Ваня Балчева
Главен експерт
Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“
МОН

Честито и сърдечни благодарности на всички!