Uncategorized

Информация относно двойното гражданство (българско и норвежко)

От 01.01.2020 Норвегия дава възможност на всички да имат повече от едно гражданство.


Това означава, че българските граждани, които желаят, могат да придобият норвежко гражданство и да запазят българското си гражданство.
Това означава също, че лицата, които са се освободили от българско гражданство, за да придобият норвежко гражданство, могат да възстановят българското си гражданство.
Това предоставя евентуални възможности за придобиване на гражданство на други страни в комбинация с норвежко и българско гражданство.

Във връзка с това Николай Геров ще проведе информационна среща относно двойното гражданство в Норвегия.

Дата: 22.02.2020 (събота)
Място:  Kaffistova (адрес: Rosenkrantz’ gate 8, 0159 Oslo)
Час: от 17:30 до 19:30 (90 минути лекция + 30 минути за въпроси)

Информационната среща е безплатна.

Желаещите да участват трябва да се регистрират като изпратят SMS на Николай Геров (телефон 91352578). Местата са ограничени (до 15 места).

Теми:

  • предимства и недостатъци на двойното гражданство
  • процедури, документация и изисквания за:
  • придобиване на норвежко гражданство
  • възстановяване на българско гражданство


Кратка информация за Николай Геров:
Николай Геров е на 40 години и живее в Норвегия от 15 години. Работил е 11 години в норвежките миграционни служби (UDI и UNE). Бил е също съветник, учител и преводач към центрове за жертви на насилие, полицията, съдебната система, адвокати, Норвежката социална служба (NAV), училища, Норвежката служба за защита на децата, преводачески бюра и норвежките профсъюзи.
Владее свободно норвежки, български, английски, немски, датски, шведски и руски писмено и говоримо. Има висше образование в областта на международните отношения, разрешаването на конликти, педагогическо и преводаческо образование от Норвегия и България.