Uncategorized

Завършване на учебната година и Общо събрание на училището

Здравейте,

Тази събота (20.06) ще се проведе раздаването на удостоверенията за завършен клас на адрес : Menighetssenteret, Glads vei 47.

Започваме раздването в 10:30 ч., като то ще се проведе по класове!!! Поради текущата ситуация имаме ограничение от максимум 50 души наведнъж заедно в сградата, но отвън има достатъчно място за всички. Ще се получи изчакване, но нямаме друга възможност. Ще спазим всички правила и норми, които са ни поставени, относно дистанция между хора, използване на дезинфектанти и др.

Моля, носете учебниците, които са ви били предоставени в началото на учебната година, тъй като НЯМА да раздаваме удостоверения при невърнати учебници. Всеки, който има уважителна причина, може да се свърже с нас на pc@bgschool.no и да обясни, защо няма да успее да върне учебниците до тогава.

След тази церемония ще се проведе и общо събрание на сдружението, управлящо БНУ, на което ще се избират нови председател, управителен съвет и родителски съвет.

Управителен съвет на БНУ

Uncategorized

Кампанията по прием на нови ученици и презаписване

Кампанията по приема и презаписването на децата за учебната 2020/2021 г. завърши.

Когато Управителният съвет (УС) обобщи резултатите от кампанията, разпредели децата по класове и уточни преподавателите във всеки клас, ще публикуваме тук цялата информация.

Какво следва оттук нататък.

  1. Учениците, които са се записали във формуляра и са превели първоначалната вноска от 500 крони, са готови за новата учебна година.
  • Учениците, които са се записали, но не са превели първоначалната вноска от 500 крони, имат срок до 20 юни да преведат сумата. Ако след тази дата сумата не бъде преведена, те ще трябва да платят такса с 30% по-висока от определената за обучение.

Българското неделно училище „Родна реч“ няма да записва допълнително нови ученици за учебната 2020/2021 г. Изключения ще се правят за следните случаи:

  • Ученици, които са пристигнали в Норвегия след изтичане на кампанията по приема.
  • Ученици, които са се преместили в Осло от друг град в Норвегия
  • Ученици със здравословни проблеми, които били пречка за навременно записване
  • Други случаи, които ще бъдат индивидуално разглеждани от УС

Размерът на таксите се предлага от УС и се гласува от Общото събрание на Училището, което ще проведе в края на месец юни. Тази година УС ще предложи размерът на таксите както за присъственото, така и за дистанционното обучение да не бъде променен съществено. Окончателната сума на таксите ще бъде публикувана тук веднага след гласуването им на Общото събрание.

От Управителния съвет