Uncategorized

Информация за новата учебна 2020/2021 година

Здравейте!

Учебната година година ще започне на 29.08.2020 (събота).

Относно програма, учители, място на обучение, все още нямаме пълна и точна информация.

УС разработва няколко различни варианта за работа, като това са дистанционно, полу-дистанционно и напълно присъствно.

Очаквайте през следващата седмица последващо съобщение за това къде, как и кога ще започнем.

Преди началото на учебната година, всеки ще има пълна, кракта и ясна информация – къде ще провеждат часовете, кои учители ще проподават на класовете и евентуално кога ще сме присъствено и кога онлайн!

Ако имате някакви въпроси, моля пишете на info@bgschool.no. Ще се опитаме да отговорим възможно най-точно с информацията, която разполагаме за момента.

Uncategorized

Обява за работа

Българско неделно училище „Родна реч “ в гр. Осло набира кандидатури за учебната 2020-2021 г. за:

• начални учители от 1-ви до 4-ти клас
• учители по български език и литература от 5-ти до 12-ти клас
• учител по история и цивилизация на България от 5-ти до 12-ти клас
• учител по география и икономика на България от 5-ти до 12-ти клас

Изисквания към кандидатите:

• да има Висше педагогическо образование по специалността
• да има опит в образователната сфера като учител
• да е високо мотивиран, c добри организаторски качества, със способност за работа в екип
• разрешително за престой и право на работа в Норвегия

Функции на учителя:

• позицията на учителя е с непълно работно време в зависимост от учебната програма и по съответния учебен предмет
• да участва в допълнителните мероприятия, които се организират с образователно-възпитателна и патриотична цел
• да поддържа комуникацията с родителите и ги информира за учебният процес, важни дати и събития
• да изготвя ежемесечен отчет за извършваните дейности, който предоставя на директора на училището
• да се самоосигурява според законодателството
• да следи и отговаря за безопасността на учениците, за дисциплината и доброто им поведение
• да следи и отговаря, наред с директора на училището, за поддържане на високо ниво на противопожарна безопасност
• учителят е отговорен да изпълнява възложените му от директора задачи

Заплащане:

Родителският съвет е гласувал почасово възнаграждение / хонорар /. Заплатата се образува въз основа на проведените часове за всеки месец и не може да бъде основен източник на доходи.

Кандидатстване:

Молим кандидатите, които проявяват

интерес да изпратят автобиография , мотивационно писмо и копие от дипломата до : pc@bgschool.no