Филиал в гр. Берген (неактивен)

През учебната 2020/2021 година, филиалът на БНУ „Родна реч“ в град Берген бе закрит. Това се наложи поради недостатъчния брой записани деца за уч. 2020-2021.

Въпреки това, учителския състав, ръководен от г-жа Людмила Класанова е силно мотивиран да възстанови и отново да организира филиал на БНУ „Родна реч“ в град Берген и ние от УС към БНУ „Родна реч“ подкрепяме нейното начинание и ще се радваме, ако успее да сформира филиал на училището на местно ниво в гр. Берген.

Информираме че, всяко семейство, което се намира извън пределите на гр. Осло и гр. Ставангер е винаги добре дошло да запише детето си в дистанционна форма на обучение.

Ако все пак желаете да има присъствена форма на обучение в гр. Берген и искате да сте част от учителския или организационен състав и да възстановите отново филиала, моля да се свържете с Людмила Класанова.


Контакти за връзка с г-жа Людмила Класанова: