Декларация за снимки на децата

Моля, попълнете следния формуляр, позволяващ вашите деца да бъдат снимани в процеса на обучение и по време на празниците, организирани от БНУ „Родна реч“