Заявление за записване (дистанционно обучение)

Използвайте този формуляр, само ако записвате детето си за първи път в БНУ „Родна реч“! Ако детето ви вече е било ученик в училището, използвайте формуляра за презаписване в същото меню

Здравейте,

Преди да попълвате заявлението, прочетете правилника за прием в БНУ „Родна реч“. В края на заявлението, преди изпращането му, трябва да потвърдите съгласието си с условията за прием.

Последващия формуляр е за записване в напълно дистанционна форма на обучение без присъствени часове.

Ако живеете в района на град Осло или град Ставангер, но имате уважителна причина, поради която не можете да запишете детето си в присъствена форма на обучение, моля да отбележите това във формуляра.

Този формуляр трябва да бъде попълнен най-късно до 31 юли