Заявление за презаписване

Използвайте този формуляр, само ако детето Ви вече е било ученик в БНУ „Родна реч“! Ако записвате детето си за първи път в училището, използвайте формуляра за записване в същото меню.

Здравейте,

Преди да попълвате заявлението, прочетете правилника за прием в БНУ „Родна реч“. В края на заявлението, преди изпращането му, трябва да потвърдите съгласието си с условията за прием.

Този формуляр трябва да бъде попълнен най-късно до 31 юли