Заявление за ранно записване за 2022-2023 година (дистанционно обучение)

Използвайте този формуляр, само ако записвате детето си за първи път в БНУ „Родна реч“! Ако детето ви вече е било ученик в училището, използвайте формуляра за презаписване в същото меню

Здравейте,

Преди да попълвате заявлението, прочетете правилника за прием в БНУ „Родна реч“. В края на заявлението, преди изпращането му, трябва да потвърдите съгласието си с условията за прием.

Последващият формуляр е за записване в напълно дистанционна форма на обучение без присъствени часове.

Ако живеете в района на град Осло или град Ставангер, но имате уважителна причина, поради която не можете да запишете детето си в присъствена форма на обучение, моля да отбележите това във формуляра.

Този формуляр трябва да бъде попълнен най-късно до 12 юни 2022 година

ВАЖНО!! Заедно с попъването и изпращането на заявлението трябва да платите първоначална вноска от 500 крони. Сумата трябва да бъде регистрирана на сметката на училището най-късно 2-3 работни дни след края на периода на записване. В противен случай ранното презаписване ще бъде невалидно.

Сметката на училището е 1503.95.80737 в DNB. В полето впишете на латиница двете имена на детето  и текста purvonachalna vnoska 22-23

напр. Ivan Petrov purvonachalna vnoska 22-23