Филиали

Активни фиалили на БНУ „Родна реч“ гр. Осло, може да намерите в следните градове на територията на кралство Норвегия: