Свържете се с нас

Адрес на училището:

Връзка с нас:

Адрес за кореспонденция (пощенска кутия):

Eckersbergsgate 18C, Oslo, 0301

Администрация на училището:
E-mail: info@bgschool.no

Мария Желева (Училищен ръководител):
E-mail: maria.zheleva@bgschool.no

Пламена Бонева-Гандруд (Председател на сдружение „Родна реч“):
E-mail:  plamena.boneva-gandrud@bgschool.no

Моля, изпратете ни вашите предложения и мнения за училището и неговата дейност. Те ще бъдат обсъдени от настоятелството и предложени за разглеждане на общото събрание.