Списък на Управителния и Родителския съвет

За всички въпроси, свързани с функционирането на училището, моля да се свържете с управителния или родителския съвет на следните имейли:


До всички членове на двата съвета едновременно : board@bgschool.no

До избрани членове на Управителния съвет на сдружението „Родна реч“ – гр. Осло, Кралство Норвегия:

До избрани членове на родителския съвет на БНУ „Родна реч“: