Uncategorized

Информация за новата учебна 2020/2021 година

Здравейте!

Учебната година година ще започне на 29.08.2020 (събота).

Относно програма, учители, място на обучение, все още нямаме пълна и точна информация.

УС разработва няколко различни варианта за работа, като това са дистанционно, полу-дистанционно и напълно присъствно.

Очаквайте през следващата седмица последващо съобщение за това къде, как и кога ще започнем.

Преди началото на учебната година, всеки ще има пълна, кракта и ясна информация – къде ще провеждат часовете, кои учители ще проподават на класовете и евентуално кога ще сме присъствено и кога онлайн!

Ако имате някакви въпроси, моля пишете на info@bgschool.no. Ще се опитаме да отговорим възможно най-точно с информацията, която разполагаме за момента.

Uncategorized

Обява за работа

Българско неделно училище „Родна реч “ в гр. Осло набира кандидатури за учебната 2020-2021 г. за:

• начални учители от 1-ви до 4-ти клас
• учители по български език и литература от 5-ти до 12-ти клас
• учител по история и цивилизация на България от 5-ти до 12-ти клас
• учител по география и икономика на България от 5-ти до 12-ти клас

Изисквания към кандидатите:

• да има Висше педагогическо образование по специалността
• да има опит в образователната сфера като учител
• да е високо мотивиран, c добри организаторски качества, със способност за работа в екип
• разрешително за престой и право на работа в Норвегия

Функции на учителя:

• позицията на учителя е с непълно работно време в зависимост от учебната програма и по съответния учебен предмет
• да участва в допълнителните мероприятия, които се организират с образователно-възпитателна и патриотична цел
• да поддържа комуникацията с родителите и ги информира за учебният процес, важни дати и събития
• да изготвя ежемесечен отчет за извършваните дейности, който предоставя на директора на училището
• да се самоосигурява според законодателството
• да следи и отговаря за безопасността на учениците, за дисциплината и доброто им поведение
• да следи и отговаря, наред с директора на училището, за поддържане на високо ниво на противопожарна безопасност
• учителят е отговорен да изпълнява възложените му от директора задачи

Заплащане:

Родителският съвет е гласувал почасово възнаграждение / хонорар /. Заплатата се образува въз основа на проведените часове за всеки месец и не може да бъде основен източник на доходи.

Кандидатстване:

Молим кандидатите, които проявяват

интерес да изпратят автобиография , мотивационно писмо и копие от дипломата до : pc@bgschool.no

Uncategorized

Завършване на учебната година и Общо събрание на училището

Здравейте,

Тази събота (20.06) ще се проведе раздаването на удостоверенията за завършен клас на адрес : Menighetssenteret, Glads vei 47.

Започваме раздването в 10:30 ч., като то ще се проведе по класове!!! Поради текущата ситуация имаме ограничение от максимум 50 души наведнъж заедно в сградата, но отвън има достатъчно място за всички. Ще се получи изчакване, но нямаме друга възможност. Ще спазим всички правила и норми, които са ни поставени, относно дистанция между хора, използване на дезинфектанти и др.

Моля, носете учебниците, които са ви били предоставени в началото на учебната година, тъй като НЯМА да раздаваме удостоверения при невърнати учебници. Всеки, който има уважителна причина, може да се свърже с нас на pc@bgschool.no и да обясни, защо няма да успее да върне учебниците до тогава.

След тази церемония ще се проведе и общо събрание на сдружението, управлящо БНУ, на което ще се избират нови председател, управителен съвет и родителски съвет.

Управителен съвет на БНУ

Uncategorized

Кампанията по прием на нови ученици и презаписване

Кампанията по приема и презаписването на децата за учебната 2020/2021 г. завърши.

Когато Управителният съвет (УС) обобщи резултатите от кампанията, разпредели децата по класове и уточни преподавателите във всеки клас, ще публикуваме тук цялата информация.

Какво следва оттук нататък.

  1. Учениците, които са се записали във формуляра и са превели първоначалната вноска от 500 крони, са готови за новата учебна година.
  • Учениците, които са се записали, но не са превели първоначалната вноска от 500 крони, имат срок до 20 юни да преведат сумата. Ако след тази дата сумата не бъде преведена, те ще трябва да платят такса с 30% по-висока от определената за обучение.

Българското неделно училище „Родна реч“ няма да записва допълнително нови ученици за учебната 2020/2021 г. Изключения ще се правят за следните случаи:

  • Ученици, които са пристигнали в Норвегия след изтичане на кампанията по приема.
  • Ученици, които са се преместили в Осло от друг град в Норвегия
  • Ученици със здравословни проблеми, които били пречка за навременно записване
  • Други случаи, които ще бъдат индивидуално разглеждани от УС

Размерът на таксите се предлага от УС и се гласува от Общото събрание на Училището, което ще проведе в края на месец юни. Тази година УС ще предложи размерът на таксите както за присъственото, така и за дистанционното обучение да не бъде променен съществено. Окончателната сума на таксите ще бъде публикувана тук веднага след гласуването им на Общото събрание.

От Управителния съвет