featured

Изпити по български език като частен ученик (privatist)

Здравейте,

Както знаете, Министреството на образованието на Норвегия (Utdannigsdirektoratet) отново предоставя възможността да се полага изпит по български език в норвежките гимназии (videregående skole). Този изпит се признава за изпит по задължителния трети език, който всеки ученик в норвежката образователна система трябва да положи. С полагането му пред нашите деца отпада необходимостта да се държи изпит по трети чужд за тях език като испански и немски, например.

Членовете на Управителния съвет на БНУ „Родна реч“, родители, посолството положихме големи усилия българският език да бъде възстановен отново, след като беше премахнат от списъка с езиците към Utdannigsdirektoratet през 2011 г. Затова е добре колкото се може повече деца да положат изпита в близките години.

Всеки ученик, който желае да положи този изпит, трябва да заяви това пред училищното ръководство на норвежкото училище, където учи. Училището е задължено да осигури провеждането на изпита, дори при 1 желаещ. Срокът за записване за тази година е 15 януари 2023 г.!!

Важно е да се знае, че учениците могат да полагат изпита независимо от това дали са учили български език в норвежко училище (в някои българският се преподава като опция) или в някое друго училище. Не е необходимо да имат и каквато и да било диплома по български език за какъвто и да е клас или ниво.

От друга страна, изпитните материали преполагат владеене на езика и писмено, на нива от А1 до С2 (по европейските стандарти). Затова е важно при записването учениците да избират ниво, съобразено с техните познания, за да не се получи обратен ефект и оценката им да е ниска.

Информация за изпита можете да получите на следните линкове на Utdannigsdirektoratet:

https://www.udir.no/lk20/psp01-02/gyldighet-og-innfoering

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/rammeverk-skriftlig-eksamen-i-lk20-og-lk20s

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/slik-endrer-vi-eksamen

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/privatist/fremmedsprak-for-privatister/

От УС на БНУ Родна реч